Sjöbefälsföreningen lämnar remissvar om sjöfartsstödet

2020-06-05

Sjöbefälsföreningen har nu tillsammans med Seko Sjöfolk, Svensk Sjöfart och Sarf, Sjöfartens Arbetsgivareförbund lämnat in ett remissvar till regeringens förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd med anledning av COVID 19. Alla sjöarbetsmarknadens parter välkomnar förslaget, som är något vi kämpat för under en längre tid, till exempel genom uppropet som Sjöbefälsföreningen gjort tillsammans med Seko sjöfolk.
– Äntligen har regeringen lyssnat på oss! Den här frågan är något vi har lyft om och om igen under hela våren och det är skönt att se att det ger resultat, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen.
Remissrundan avslutas idag, den 5 juni. Innan regeringen kan fatta beslut måste dock EU-kommissionen godkänna stödet.

Tryck här för att läsa remissvaret i sin helhet

Till alla nyheter