Sista chansen att skriva motioner!

2020-08-20

Kongressen, som skulle ha hållits i juni, är framflyttad till december. Det innebär även att motionstiden förlängdes. Men nu är det sista chansen att skicka in motioner till kansliet. En motion är en text som handlar om något du vill att föreningen ska jobba för de kommande fyra åren. Din motion måste vara inskickad senast den 7 september 2020 för att den garanterat ska tas upp på kongressen. På kongressen beslutas sedan om motionen ska bifallas, avslås eller om annan åtgärd ska tas.

Så här skriver du en motion:
Rubrik: Ämnet, t ex löneskillnader, kortare arbetstid, pensioner
Text: Beskrivning av ämnet/problemet
Avslutning: Jag/vi yrkar/hemställer att kongressen verkar för att…
Underteckna med namn eller klubb

Skicka din motion till sbf@sjobefal.se och skriv "Motion till kongressen" i ämnesraden. Är du osäker på hur du ska skriva eller vill ha hjälp att formulera dig? Kontakta kansliet så hjälper vi dig!

Till alla nyheter