Regeringen föreslår ändring av sjöfartsstödet

2020-06-03

Uppropet som Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk har skapat för att få till en tillfällig ändring av sjöfartsstödet har gett resultat. Regeringen har nu överlämnat en lagrådsremiss som säger att även upplagda fartyg kan ta del av sjöfartsstödet.
 Infrastrukturminister Tomas Eneroth ringde själv upp mig för att berätta den glada nyheten. Det känns jättebra att äntligen få ta del av lite positiva nyheter i sjöfartsbranschen, säger Mikael Huss, VD för Sjöbefälsföreningen.
Lagen kommer att gälla retroaktivt från den 13 mars vilket innebär att i princip samtliga passagerarfartyg som lagts upp nu kommer att omfattas av stödet. Först ska den dock ut på remiss, som avslutas den 5 juni. Den måste också godkännas av EU-kommissionen innan ett regeringsbeslut kan fattas.
Vi fortsätter vårt upprop och fokuserar på vår andra punkt, att få igenom sänkta avgifter för sjöfarten. Vi hoppas också att få till ett möte med Tomas Eneroth för att diskutera vilka åtgärder vi från branschen skulle vilja se, något som han lät positiv till när vi pratade i telefon, säger Mikael Huss.
Uppropet fortsätter fram till den 8 juni.

Klicka här för att komma till uppropet och skriva under

Till alla nyheter