Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet i den statliga sektorn

2022-06-28

Arbetsgivarverket har tillsammans med de fackliga parterna Saco-S, OFR/S, P, O och Seko tecknat en överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober. Sjöbefälsföreningens medlemmar som är statligt anställda är också medlemmar i Saco-S och omfattas på så sätt av den nya överenskommelsen.

– Det är glädjande att även anställda i staten fortsättningsvis är en del av en modern arbetsmarknad och har möjlighet att ta del av den nya lagstiftningen som börjar gälla den 1 oktober, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

Nivåerna och längden för de kollektivavtalade omställningsstödet är desamma som för övriga arbetsmarknaden.

Klicka här för att läsa mer om överenskommelsen på Saco-S hemsida.

Till alla nyheter