Öppet brev till Skatteverket

2020-03-30

Sjöbefälsföreningens VD Mikael Huss har skrivit ett öppet brev till Skatteverket för att belysa problematiken som kan uppstå med skattefriheten för vissa sjömän när avlösningssystemen inte fungerar.

Utbrottet av Corona har slagit hårt mot sjöfartsbranschen. De flesta av Sjöbefälsföreningens medlemmar har drabbats på ett eller annat sätt. Vi har en mycket allvarlig situation i passagerarfartygen, över en natt försvann samtliga passagerare, där blir det uppsägningar eller i bästa fall permitteringar. Många fartyg har också fått problem med besättningsbyten samt leveranser av mat och material som behövs för att säkert kunna framföra fartygen, speciellt i de som inte angör svenska hamnar.

Vissa av föreningens medlemmar tjänstgör på fartyg under utlandsavtalet, den så kallade 183-dagarsregeln. Lönerna är satta som nettolöner och förutsätter att ingen skatt skall dras från lönen, detta är normalt inom internationell sjöfart. I det svenska regelverket är en av förutsättningarna att sjömannen ska tjänstgöra 183 dagar utomlands, en annan förutsättning är att sjömannen inte får segla i europafart mer än 25 procent.

I dagens situation med låsta hamnar och inställda kommunikationer ställer regelverket till stora problem, de enskilda individerna riskerar att få skatta för sin nettolön.

Det finns många exempel varav några vanliga scenarier är följande:
• Sjömännen som ska ombord, kan ej resa hemifrån på grund av inställd resa.
• Sjömännen som ska hem, kommer ej av fartyget på grund av stängd hamn.
• Fartyget har tillsammans med sjömännen blivit inlåst i en Europahamn under betydligt längre tid än vad som var planerat.

I bland annat dessa fall kommer inte regelverket att kunna uppfyllas på grund av omständigheter som varken arbetsgivare eller sjöman kan råda över.

Sjöbefälsföreningen förutsätter att Skatteverket accepterar att detta är en Force Major-situation där den enskilde ska kunna åberopa säkerhetsventilen enligt inkomstskattelagen 3 kap § 13.

Då Sjöbefälsföreningen har många oroliga medlemmar, som befinner sig i en situation där de kan se att hela deras ekonomi rasar ihop, behöver vi ett uttalande från Skatteverket där våra medlemmar kan få lugnande besked. Sjöbefälsföreningen ber Skatteverket att snarast ge oss information, att extra hänsyn skall tas till de som tjänstgör enligt 3,12 reglerna, så att vi kan lugna alla som nu är oroliga.

Med vänlig hälsning
Mikael Huss
VD Sjöbefälsföreningen

Till alla nyheter