Nytt nyhetsbrev från Vågrätt

2020-08-31

Sjöbefälsföreningen är en del av nätverket Vågrätt, som jobbar för en arbetsmiljö i världsklass, med jämställdhet och likabehandling genom kultur, struktur, kunskap och kommunikation. Inom samarbetet arbetar organisationerna inom olika delprojekt för att driva arbetet framåt. Under 2019 skrev de grundande deltagarna under en avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass och nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling. Flera aktörer har även skrivit på "Letter of Support" och stödjer nu arbetet. Nu finns ett nytt nyhetsbrev ute.

Klicka här för att läsa vad som är på gång inom Vågrätt.

Till alla nyheter