Nytt avtal skapar 17 nya befälsjobb

2022-11-17

Sjöbefälsföreningen har undertecknat ett nytt avtal med Stena Line som tryggar deras framtida försörjning av driftsbefäl och samtidigt skapar nya arbetstillfällen.

– Efter alla varsel och neddragningar som har varit under pandemin så känns det extra roligt att få underteckna ett avtal som faktiskt skapar minst 17 nya tjänster, säger Sjöbefälsföreningens förhandlingschef Lennart Jonsson.

År 2000 arbetade driftsbefälen på ett 1–2-avtal, som innebar 122 ordinarie tjänstgöringsdagar per år. Detta avtal ersattes sedan 2014 med ett 2–3-avtal, vilket omfattade 146 tjänstgöringsdagar per år.

Nu har parterna överenskommit om ett nytt anpassningsavtal till avtalet 2014 som innebär att 122 dagar schemaläggs per år men befälet kan åläggas tjänstgöring ytterligare 24 dagar per år, det vill säga upp till 146 dagar utan någon övertidskompensation då dessa dagar ligger inom arbetstidsmåttet.

– Detta avtal medför bland annat att ett flertal tidigare vikarietjänster nu istället kan omvandlas till fasta anställningar. Det leder i sin tur till en minskad kostnad, tryggare avlösningssystem, säkrare drift samt nya jobb för våra befäl, säger han.

Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari 2023.

Till alla nyheter