Nytt avtal på Storsjösidan ger löneökningar på 7,4 procent

2023-04-20

Sjöbefälsföreningen och Sarf har idag kommit överens om ett nytt avtal på Storsjösidan. Förhandlingarna resulterade i ett rent lönepåslag med märket på 7,4 procent över två år.
– Märket blev historiskt högt den här gången, vilket vi är nöjda med. Med stigande kostnader i samhället så är höjd lön det viktigaste för våra medlemmar och därför har vi prioriterat det framför andra yrkanden, säger Oscar Lindgren, vd för Sjöbefälsföreningen.

Det nya avtalet gäller retroaktivt från 1 februari i år och ger ett lönepåslag på 4,1 procent i år och 3,3 procent från den 1 februari 2024. Avtalet löper ut den 31 januari 2025. Parterna har också lagt till en skrivelse om huvudavtalet, som skrevs under av alla PTK-förbund förra året.
– Eftersom Sjöbefälsföreningen skrev under huvudavtalet förra året så ska den upplysningen in i våra kollektivavtal, vilket nu har skett, säger Oscar Lindgren.
En fråga som Sjöbefälsföreningen kämpade för i avtalsrörelsen var föräldralön, det vill säga att arbetstagarna ska få en procentsats av sin lön, vanligtvis cirka tio procent, under en viss del av sin föräldraledighet.
– Föräldralön är väldigt vanligt förekommande på svensk arbetsmarknad och vi ser det som en naturlig del i ett modernt kollektivavtal. Vi hade önskat att kostnaden för föräldralön delades av parterna men arbetsgivarna ville inte ens diskutera frågan, vilket vi verkligen tycker är beklagligt, säger Oscar Lindgren. Han fortsätter:
– Som alla vet är det brist på sjöbefäl. För att locka folk till branschen hade vi hoppats på att nå längre med våra yrkanden för att göra yrket mer attraktivt. Det räcker inte med fina ord, arbetstagarna måste känna att deras arbetsgivare är beredda att satsa på dem för att de ska vilja gå in, och stanna, i yrket.
Den som slutat sin anställning och vill begära lönejustering för sin anställningstid under perioden 1 februari 2023 – 31 maj 2023 måste göra det senast den 15 augusti 2023.
Avtalen med Almega kommer att vara klara inom kort. Sjöbefälsföreningen återkommer med mer information när dessa avtal är påskrivna.
 

Till alla nyheter