Nominering av kongressombud

2019-06-28

Trots att Sjöbefälsföreningens andre vice ordförande Annelie Hamberg har lång erfarenhet av kongresser, så kommer hon fortfarande ihåg sin första kongress 2008, och alla funderingar hon hade då. Här svarar hon på de viktigaste frågorna så att fler medlemmar ska våga ta steget och ställa upp som kandidater till kongressombud.

Vad är en kongress?
– Kongressen är Sjöbefälsföreningens högsta beslutande organ. De som väljs till kongressombud är valda under en kongressperiod, det vill säga fyra år. Normalt är det en kongress per period, men i vissa fall kan en extra kongress behöva hållas av olika skäl. De som är valda som kongressombud är då ombud på båda kongresserna. Kongressen är ofta 2–3 dagar. 

Vad innebär det att nomineras till kongressombud?
– Om man nomineras till kongressombud så ställer man upp för val att bli kongressombud. Valet kommer att ske elektroniskt under hösten/vintern, då medlemmarna röstar om vilka som skall vara kongressombud. Antalet och fördelningen mellan de olika befälskategorierna styrs av stadgarna.

Vad ska ett kongressombud göra?
– Ett kongressombud läser på kongressmaterialet innan, som består av rapporter skrivna av styrelsen, och motioner, som alla medlemmar kan skriva och skicka in. Motionerna har sedan gåtts igenom av styrelsen och fått ett förslag på svar, antingen att förslaget i motionen bifalles eller avslås, alternativt att den besvaras direkt. Under själva kongressförhandlingarna så gås alla rapporter och motioner igenom. Kongressombudens uppgift är att rösta för eller emot rapporterna, och att rösta för eller emot förslagen i motionerna. Dessutom röstar man för eller emot eventuella stadgeändringar, antar en budget för de kommande fyra åren och röstar om valberedningens förslag på bland annat ny styrelse.

Vad krävs av ett kongressombud, kunskapsmässigt?
– Mina egna fackliga kunskaper var ganska begränsade på min första kongress. Men jag lärde mig otroligt mycket på kongressen. Man behöver ha läst igenom materialet innan kongressen och om det är något som man är extra intresserad av så kanske man vill läsa in sig lite extra på det området. 

Vad är en motion?
– En motion är ett förslag på något som föreningen ska göra eller verka för under de kommande fyra åren. Alla medlemmar kan skriva motioner. Känner man att man inte är tillräckligt bra på att skriva så kan kansliet hjälpa till med formuleringen, bara själva förslaget framgår.

Måste man skriva motioner?
– Nej, det är inget krav att man lämnar in egna motioner till kongressen om man är kongressombud. Men vill man skriva en motion så är det absolut tillåtet. Den 2 mars 2020 ska motionerna senast vara inne och det går bra att maila in dem till sbf@sjobefal.se

Måste man tala inför alla? 
– Nej, inte om man inte vill. Men vill man framföra en åsikt eller visa att man håller med tidigare talare eller om man har frågor till tidigare talare så bör man göra det. Det går inte att komma i efterhand med frågor när allt är klubbat och klart.

Hur går det till rent praktiskt?
– Man åker till Frösundavik i Solna utanför Stockholm där kongressen kommer att hållas mellan den 2-4 juni 2020. Vill man så går det bra att komma dagen innan om man har långt att resa. Man skriver in sig och registreras. Sedan bör man vara kvar tills det är slut. Det går att åka hem på kvällarna om man bor nära, men det rekommenderas att man även är med på de gemensamma middagarna på kvällarna. Det går heller inte helt i förväg att förutse tidsschemat. Ibland blir det tajta tidscheman och andra gånger mycket ”fritid”. Det är gemensamma måltider och så kommer det vara en ”bankettmiddag” på kvällen den 3 juni då även externa gäster bjuds in. Man bor på samma ställe som kongressen hålls. Respektive kan bli inbjudna till delar av kongressen, till exempel bankettmiddagen. 

Måste man ställa upp på mer om man blir vald som kongressombud?
– Nej, det måste man inte. Men frågan kan ju alltid komma om man vill engagera sig i något; styrelse, valberedning, kommittéer, med mera. 

Hur lång tid har man på sig att fundera om man vill ställa upp och nomineras till kongressombud?
– Valberedningen behöver besked senast den 20 september.

Vad behöver valberedningen veta?
– Namn, kontaktuppgifter, rederi (om möjligt) och skrå.

Behöver jag vara fast anställd för att få vara kongressombud?
– Nej, det enda kravet är att du är aktiv eller interaktiv medlem.

Behöver jag betala något för att delta?
– Nej, Sjöbefälsföreningen står för alla kostnader i samband med kongressen. Du får ersättning för inkomstbortfall (om du kan visa dokument som styrker detta). Sjöbefälsföreningen står för boende, mat och resor till och från kongressen.

Vill du nominera en kollega, vän eller dig själv som kandidat till kongressombud, skicka ett mail till valberedningen@sjobefal.se med namn, rederi och kontaktuppgifter till personen du nominerar. Observera att personen måste vara tillfrågad och aktiv eller interaktiv medlem. Senast den 20 september måste ditt förslag ha inkommit till valberedningen.

Till alla nyheter