Nominera till förtroendeuppdrag!

2019-12-09

Känner du någon som skulle passa bra i Sjöbefälsföreningens styrelse eller är du själv intresserad? Eller skulle du vilja bli revisor, sitta i valberedningen eller i någon av kommittéerna? Nu är det dags att nominera till förtroendeuppdrag i Sjöbefälsföreningen för kommande kongressperiod 2020–2024. Styrelsen har fyra ordinarie möten per år, oftast på kansliet i Skarpnäck, under två dagar. Revisorerna granskar kontinuerligt Sjöbefälsföreningens räkenskaper, samt ser till att föreningen följer stadgar och kongressbeslut. En gång per år går de även igenom räkenskaperna tillsammans med en auktoriserad revisor. Kommittéerna har till uppgift att vara arbetsgrupp för respektive yrkesfrågor.

Vill du nominera någon, eller dig själv, skicka ett mail med namn, rederi och kontaktuppgifter till valberedningen@sjobefal.se. Observera att personen måste vara tillfrågad. För att sitta i styrelsen och valberedningen måste personen även vara aktiv eller interaktiv medlem i Sjöbefälsföreningen.
 

Till alla nyheter