NMF höll kongress i Stockholm

2022-10-31

I slutet av oktober höll NMF, Nordiska Maskinbefälsfederationen, kongress i Stockholm. Där beslutades att stödja den gemensamma avsiktsförklaringen från Nordic Navigators om förbättrad sjösäkerhet i Arktis. Följande punkter är också godkända av ITF MSC i oktober 2022, för att garantera säkerheten för alla som har sitt arbete ombord på fartyg som verkar i polarvatten:
• Tills det är obligatoriskt i Polarkoden ska alla utsedda och tilldelade uppgifter för personer som tjänstgör på denna typ av fartyg som trafikerar polarvatten ha adekvat utbildning och förtrogenskap.
• För att undvika kriminalisering av maskinchefen och hans ingenjörer måste det säkerställas att all teknisk utrustning, särskilt miljöreningsutrustning, såsom barlastvatten, kylvatten, skrubbers, separatorer, avfallsförbränningsanläggningar etc. är konstruerad och utformad för drift i polära vatten och godkänd och verifierad i enlighet med MARPOL och/eller andra relevanta föreskrifter.
• Säkerhetsdynamiken hos fartygets energikällor måste belysas.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Till alla nyheter