Nej till medlarnas nya bud

2016-04-17

Sjöbefälsföreningen har idag tackat nej till medlarnas nya bud. Orsaken är att det fortfarande går på Almegas linje med individlöner och dessutom skulle det bästa avtalet i branschen tas bort.

I fredags fick Sjöbefälsföreningen ta del av ett nytt bud från medlarna. Då det förra budet endast tillmötesgick Almega hade Sjöbefälsföreningen förhoppningar om att det här budet skulle se bättre ut. Men tyvärr fortsätter medlarna på inslagen linje. I det nya budet föreslår de att individlönesystemet ska vara grunden i avtalet.

– Vi har om och om igen betonat vikten av tarifflöner inom skärgårdstrafiken, vilket är det dominerande inom både sjöfart och flyget, av den enkla anledningen att de här personerna knappt träffar sin lönesättande chef. Almega pratar om att belöna enskilda prestationer, men hur ska man kunna göra det om man inte ser vem som presterar vad? säger Mats Jäderland, vd Sjöbefälsföreningen.

Till alla nyheter