Lyckat upprop för att rädda sjöfarten

2020-06-09

Sjöbefälsföreningens och Seko sjöfolks upprop för att rädda sjöfarten samlade 3237 underskrifter och fick regeringen att lägga fram ett förslag om att ändra sjöfartsstödet. Föreningarna har haft ett digitalt möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth och överlämnat underskrifterna.
– Det är ett fantastiskt bra initiativ, säger Tomas Eneroth under mötet.

I slutet av maj startade Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk ett upprop för att rädda sjöfarten. Framförallt var det för att få till en tillfällig ändring av sjöfartsstödet och få sänkta avgifter för sjöfarten. Uppropet blev lyckat, 3237 personer skrev under, och under tiden uppropet pågick annonserade regeringen att de lägger fram förslaget att sjöfartsstödet tillfälligt ska ändras till att omfatta även upplagda fartyg, retroaktivt från i mars. Dagen efter att uppropet avslutades hade Sjöbefälsföreningens vd Mikael Huss och Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold ett digitalt möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth för att lämna över underskrifterna.
– Det är häftigt att om man jämför sjöfarten med andra näringar så ser man verkligen det fackliga engagemanget och samverkan mellan parterna och det är otroligt viktigt, säger Tomas Eneroth.
Tomas Eneroth sa att han under sina tre år som infrastrukturminister sett till att sjöfarten lyfts upp, stärkt inflaggningarna och ökat klimatomställningen, men att det finns mycket kvar att göra. Till exempel tog han upp kompetensförsörjningen, arbetsvillkoren och besättningsbyten.
– Jag är väldigt glad att vi kunde få klart sjöfartsstödet och att det gäller retroaktivt från mars. När vi kombinerar det med korttidspermitteringar, förstärkt a-kassa, och så vidare så ger det möjlighet till en återstartsförmåga, att vi kan bygga upp svensk sjöfart igen efter krisen, säger Tomas Eneroth.

”3237 underskrifter är väldigt bra”
Infrastrukturministern var imponerad över det stora antalet underskrifter som kommit in på så kort tid, knappt två veckor.
– 3237 underskrifter är väldigt bra och det skulle vara bra att kunna använda det engagemanget i andra frågor, som rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsvillkor och svensk flagg. Att rederierna inser att det är en investering att satsa på goda arbetsvillkor så att det blir attraktivt att jobba inom sjöfarten. 
Han fortsätter:
– Jag är orolig över att diskussionen om besättningsbyten har gjort att några har blivit oroliga över hur det är att jobba inom sjöfarten.
Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold undrade om ministern hade någon hälsning till fackförbundens medlemmar och alla de som skrivit under uppropet.
– Fortsätt att vara med och utveckla svensk sjöfart. Sjöfarten är helt avgörande, både för Sverige som industriland och för klimatomställningen. Sjöfarten är nyckeln för att transportsektorn ska klara klimatomställningen. Kämpa på för bra arbetsvillkor, att det blir attraktivt att jobba inom sjöfarten, både för män och kvinnor. Vi har en utmaning när det gäller kompetensförsörjningen, låt oss jobba med den tillsammans så ska vi bli en stolt sjöfartsnation även framöver, säger Tomas Eneroth.

Tog upp 183-dagarsregeln
Sjöbefälsföreningens vd Mikael Huss tog även upp ett problem som en del av våra medlemmar har, nämligen med 183-dagarsregeln. Just nu är det extra tufft att uppfylla reglerna när Corona stängt gränserna.
– Regeringen och Skatteverket har varit generösa mot arbetsmarknaden i stort. Men våra sjömän på utlandsflaggade fartyg har inte fått samma förståelse. Många sjömän är oroliga just nu och hade behövt ett mer konkret och positivt svar från Skatteverket. Om inte Corona är en force major-situation så förstår jag inte vad som är det. Problemet är besättningsbytena, de kommer inte ombord på grund av stängda gränser, och därför uppfyller de inte kraven. Jag hoppas att du kan hälsa de som är mer ansvariga än du i den här frågan, från mig, säger Mikael Huss.
Infrastrukturministern svarar:
– Det lovar jag att göra! Jag satt så sent som igår och gick igenom en checklista på alla önskemål som kommit in, och det var en av dem. Den ligger i regeringskansliet och vi arbetar på den. Jag känner mig väl informerad. Men jag får inte styra vad Skatteverket gör, då blir jag KU-anmäld. Men vi måste uppmärksamma frågan, det handlar om vilka signaler vi sänder, att göra det attraktivt att jobba inom sjöfarten. Det får inte bli så att brister som orsakats av Corona gör att några tvekar att börja jobba inom sjöfarten, säger Tomas Eneroth.
Mötet avslutas med att alla tackar för mötet och Kenny Reinhold hälsar att uppropet kommer att skickas på posten.
– Vill ni göra något för sjöfarten så ligger Blå Tillväxt tre punkter inte så långt bort. Vi kommer att knacka på din dörr fler gånger, säger Kenny Reinhold.
– Tack för att du tog dig tid Tomas. Du vet vad vi vill! säger Mikael Huss.
 

Till alla nyheter