Löneökningar på 7,4 procent i Strömma- och Styrsöavtalen

2023-04-21

Idag har Sjöbefälsföreningen tecknat nya avtal med Almega gällande Strömma- och Styrsöavtalen. Avtalen ger löneökningar på 7,4 procent i ett tvåårsavtal. 
– Märket den här gången landade på 7,4 procent, vilket är historiskt högt. Med ökade kostnader i samhället så vet vi att det viktigaste för våra medlemmar är höjd lön, och därför har vi prioriterat det i avtalsförhandlingarna den här gången, säger Oscar Lindgren, vd för Sjöbefälsföreningen.

Löneökningarna i Strömma- och Styrsöavtalen blev 4,1 procent retroaktivt från den 1 januari i år samt 3,3 procent från den 1 januari 2024. Avtalet sträcker sig till den 31 december 2024. 
Parterna kom också överens om att vederlag ska kunna ersättas kontant efter överenskommelse med arbetstagaren. I Styrsöavtalet kom parterna även överens om att ob-ersättning ska kunna kontantersättas, efter överenskommelse med arbetstagaren. Dessutom ska två arbetsgrupper tillsättas som ska se över skrivningarna om semester och sjuklön i avtalen.
– Arbetsgrupperna handlar om att få till en klargörning i skrivningarna i avtalen kring semester och sjuklön. Det är bra att vi fick till dessa arbetsgrupper då det är viktigt att vi har en samsyn kring avtalstexterna, säger Oscar Lindgren.
Ett yrkande som har varit viktig för Sjöbefälsföreningen i avtalsförhandlingarna är frågan om föräldralön.
– Vi hade hoppats på att få in föräldralön i avtalen, och vi diskuterade frågan men nådde inte ända fram. Vi ser föräldralön som en naturlig del av ett modernt kollektivavtal, och det är dessutom väldigt vanligt förekommande på svensk arbetsmarknad. Därför känns det tråkigt att vi inte kunde enas i den frågan. Det är viktigt att arbetstagarna känner att deras arbetsgivare vill satsa på dem om redarna ska kunna locka folk till branschen, samt behålla den kompetenta personal de redan har, säger han.

Klicka här för att läsa lönebilagan för Strömma

Klicka här för att läsa lönebilagan för Styrsö
 

Till alla nyheter