Kongressen flyttas fram

2020-04-27

Sjöbefälsföreningen har hållit en extrakongress som har beslutat att ändra stadgarna så att den ordinarie kongressen kan skjutas upp. Nya datum blir preliminärt den 7–9 december 2020.

Sjöbefälsföreningen skulle ha hållit kongress den 2–4 juni på Radisson i Solna utanför Stockholm. Men på grund av de restriktioner som införts för att förhindra spridning av Corona så är det inte möjligt att hålla kongressen just nu. Bland annat så har ett mötesförbud för fler än 50 personer införts och regeringen avråder starkt från resor, även inom landet.

I Sjöbefälsföreningens stadgar står dock att kongressen ska hållas vart fjärde år i maj eller juni. Att flytta på kongressen skulle bryta mot stadgarna. Därför har styrelsen kallat till extrakongress för de nuvarande kongressombuden, som sitter under perioden juni 2016 till juni 2020. Extrakongressen hölls digitalt i mitten av april och behandlade två frågor. Dels en stadgeändring som ger styrelsen rätt att skjuta på kongressen vid extraordinär händelse. Och dels att ge styrelsen ett bemyndigande att utse auktoriserad revisor för den kommande kongressperioden, då kontraktet med våra nuvarande revisorer löper ut.

Extrakongressen är avslutad och resultatet blev att 13 av 13 i styrelsen har röstat för stadgekomplettering, de fick dock inte rösta i revisorsfrågan. 27 av de 35 röstberättigade ombuden har avlagt sina röster. Samtliga röster var för styrelsens båda förslag, ingen röst däremot.

Det innebär att den ordinarie kongressen kommer att flyttas. Preliminärt datum blir istället den 7–9 december på Radisson i Solna. Det finns dock en risk att restriktionerna håller i sig ända till december. Sjöbefälsföreningen följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen utfärdar och vi kommer löpande att informera om vad som gäller.

Detta innebär också att motionstiden öppnas upp igen. Enligt stadgarna ska motioner som kommit in senast tre månader före kongressens öppnande garanterat behandlas på kongressen. Detta innebär att den nya deadlinen för motioner blir den 7 september 2020. Om du vill skicka in en motion så skickar du den till sbf@sjobefal.se och skriver motion i ämnesfältet.

Även medlemsmötena som skulle ha hållits inför kongressen i Stockholm, Göteborg och Helsingborg påverkas av detta, och har ställts in. Sjöbefälsföreningen återkommer med nya datum i höst, om restriktionerna har lättat.

De som är valda som ordinarie kongressombud till kongressen som skulle ha hållits i juni kommer att kallas igen till de nya datumen. Detta gäller även de som redan har tackat nej. Det innebär att de som redan kallats som suppleanter till juni-­kongressen kanske inte får möjlighet att delta på december-­kongressen. Alla ombud kommer att informeras personligen via mail om vad som gäller för just dem.

Till alla nyheter