Information till dig som blivit uppsagd

2020-09-22

Till dig som bor i Sverige

För dig som har blivit uppsagd finns det några saker du måste göra. Här följer en lista:
1. Skriv in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Detta kan du göra antingen digitalt eller genom att besöka Arbetsförmedlingen. Tänk på att det är mycket viktigt att du gör detta din första arbetslösa dag då det påverkar ersättningen från a-kassan.
2. Om du är medlem i en a-kassa så ska du ansöka om ersättning hos den a-kassa du är medlem i. Tänk på att a-kassan behöver ett arbetsgivarintyg, som du får från din arbetsgivare.
3. Om företaget du arbetade på var ansluten till omställningsorganisationen TRR, så kan du få hjälp och stöd från dem förutsatt att du uppfyller vissa krav, som att ha jobbat minst 12 månader på företaget, varit tillsvidareanställd och jobbat minst 16 timmar/vecka. Du har också möjlighet att få så kallad AGE-ersättning från TRR, som fungerar som en form av inkomstförsäkring som du får ovanpå din a-kasseersättning. För att få AGE-ersättning måste du bland annat ha jobbat minst fem år på företaget samt ha fyllt 40 år. För att se fullständiga villkor, kolla om ditt företag är anslutet, samt göra en ansökan, gå in på TRR:s hemsida www.trr.se. 

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du alltid vända dig till oss på Sjöbefälsföreningen. Antingen till din lokala klubb eller till Sjöbefälsföreningen centralt på sbf@sjobefal.se eller 08-518 356 00.
 

Till dig som bor i Finland

Om du bor i Finland men är medlem i en svensk a-kassa så är det viktigt att tänka på att om du blir uppsagd så ska du flytta ditt medlemskap från din svenska a-kassa till en finsk a-kassa. Detta eftersom du ska vara medlem i en a-kassa i det land där du står till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga, där du söker jobb och bor. 
När du byter a-kassa från en svensk till en finsk så får du ta med dig tiden som du har varit medlem i den svenska a-kassan om det inte blir något glapp mellan de olika medlemskapen. Därför är det extremt viktigt att du ansöker om medlemskap i den finska a-kassan INNAN du går ur den svenska a-kassan. Om du missar detta så att det blir ett glapp mellan medlemskapen så kan du tappa all din medlemstid som du haft i den svenska a-kassan, och därmed gå miste om ersättning från den finska a-kassan.
Reglerna för att få ersättning skiljer sig något mellan svensk och finsk a-kassa. Det är dessutom extra snårigt just nu, i och med att det är många tillfälliga regler som gäller både i Sverige och Finland i och med Corona. För att få mer information om vilka regler som gäller inom den finska a-kassan och vilken a-kassa du ska gå med i rekommenderar vi att gå in på TYJ:s hemsida. De är ett samarbetsorgan för alla finska a-kassor.
https://www.tyj.fi/sv/
Tänk på att om din arbetsgivare är ansluten till omställningsorganisationen TRR så kan du ha rätt till AGE-ersättning, som fungerar som en form av inkomstförsäkring som du får ovanpå din a-kasseersättning. För att ha rätt till AGE-ersättning måste du uppfylla vissa krav, som att ha jobbat minst fem år i ett bolag som är ansluten till TRR, ha fyllt 40 senast din sista anställningsdag, och vara inskriven på den svenska Arbetsförmedlingen. Läs mer på TRR:s hemsida: www.trr.se.

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du alltid vända dig till oss på Sjöbefälsföreningen. Antingen till din lokala klubb eller till Sjöbefälsföreningen centralt på sbf@sjobefal.se eller 08-518 356 00.

Så här gör du för att överföra svensk a-kassa till finsk a-kassa

Akademikernas a-kassa
1) Inloggning  https://www.akademikernasakassa.se/ därefter väljer man utlandsarbete/a-kassa
2) Välj rutan "Ansök om PDU1 idag" 
3) Fyll i sidan med personuppgifter mm och klicka på knappen Skicka (längst ner)
4) AEA behöver även ett arbetsgivarintyg som arbetsgivaren ska skriva.
5) När AEA har PDU1-ansökan & arbetsgivarintyg till a-kassan utfärdar de ett intyg som skickas till personen i Finland som denne sedan ska uppvisa för a-kassan i Finland.

Till alla nyheter