Information från valmyndigheten

2022-06-22

Du som är sjöman på fartyg i utrikes fart kan brevrösta från utlandet. Den 11 september 2022 är det val i Sverige till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som är röstberättigad och befinner dig utomlands när det är val kan brevrösta, det vill säga skicka din röst med posten. Du kan även förtidsrösta på flera ambassader och konsulat.

Om du vill brevrösta behöver du beställa brevröstningsmaterial. Du kan beställa materialet från Valmyndighetens webbplats från och med den 1 juni. Du kan också beställa materialet från en kommun, många svenska ambassader och konsulat.

Du behöver även två vittnen för att kunna brevrösta. Dina vittnen ska ha fyllt 18 år men behöver inte vara svenska medborgare. Inget röstkort krävs för att rösta från utlandet.

Du får tidigast skicka din brevröst den 28 juli. Brevrösten måste postas från utlandet och skickas så att den är framme i tid till rösträkningen. Mer information finns i instruktionsbladet som kommer med materialet samt på www.val.se. Där finns också information om att rösta på svenska ambassader och konsulat.

För mer information besök www.val.se eller ring Valupplysningen på telefon 020-825 825, Valupplysingen från utlandet +46 (0) 771 270 999.

Till alla nyheter