Gå med i a-kassan idag!

2020-03-31

Regeringen har föreslagit en ändring av reglerna för att kunna få ut ersättning från a-kassan. Reglerna har tidigare varit att du måste ha varit medlem i tolv månader för att kunna få ersättning från a-kassan. Men enligt regeringens nya förslag ska detta ändras till tre månader. Kravet på arbetad tid sänks från 80 timmar i månaden under ett halvår, till 60 timmar i månaden under ett halvår. Det gör att de som riskerar att bli uppsagda, och som inte redan är med i a-kassan, kan gå med nu och förhoppningsvis hinna jobba tre månader för att på så sätt kvalificera sig för ersättning.

Dessutom räknas medlemskapet i a-kassan per kalendermånad, vilket gör att om du går med idag, den 31 mars, så räknas hela mars månad. Detta gör att du bara behöver jobba två månader till för att kunna få ersättning från a-kassan.

Förutom en förkortad kvalificeringstid har regeringen också föreslagit en höjning av ersättningsnivån, från maximalt 910 kronor per dag till 1 200 kronor per dag före skatt under de 100 första ersättningsdagarna. För att få den högsta ersättningsnivån krävs att du hade en genomsnittlig lön på minst 33 000 kronor i månaden före skatt i ett år innan du blev arbetslös. Hade du en lägre lön så kommer du att få ut cirka 80 procent av din tidigare lön. Höjningen av ersättningsnivån och minskningen av medlemskravet gäller från och med den 13 april i år.

Om du inte hinner vara med i a-kassan i tre månader före att din anställning avslutas kan du ändå få ett så kallat grundbelopp. För att få hela grundbeloppet krävs att du har jobbat heltid i minst ett år. Även grundbeloppet höjs, från 365 kronor till 510 kronor per dag före skatt från och med den 13 april i år. För den som blir ofrivilligt arbetslös kommer karensen att tas bort, vilket gäller från och med den 30 mars i år. 

Sjöbefälsföreningen rekommenderar sina medlemmar att gå med i Akademikernas a-kassa, AEA. Är du medlem i Sjöbefälsföreningen så är du välkommen att gå med hos AEA, även om du inte uppfyller deras krav på minst 150 högskolepoäng. Att vara medlem i AEA kostar 110 kronor i månaden. För mer information, och för att bli medlem, gå in på deras hemsida https://www.akademikernasakassa.se
 

Till alla nyheter