Forskningsprojekt söker kvinnliga sjöfarares erfarenheter

2020-04-17

Sjöbefälsföreningen är en del av det branschgemensamma arbetet Vågrätt för att förbättra arbetsmiljön ombord. REDO-projektet, som är en del av Vågrätt, söker svar på frågor om vilka hinder och framgångsfaktorer som kvinnor stött på under sitt liv, innan och ombord. 
Är du kvinna och jobbar ombord eller har jobbat ombord så är dina erfarenheter en viktig del i arbetet framåt. REDO (Recruitment equaility and diversity oppertunities) drivs av Sjöfartsverket och RISE. Enkäten tar 10-15 minuter att fylla i.

Klicka här för att komma till enkäten

 

Till alla nyheter