Förhandlingar om alkohol- och drogavtal inledda med Almega

2021-12-15

Sjöbefälsföreningen har, tillsammans med Seko sjöfolk, inlett förhandlingar med Almega om ett centralt alkohol- och drogavtal. Sjöbefälsföreningen har tidigare tecknat ett sånt avtal med Sarf på Storsjösidan och nu är målsättningen att få till ett liknande avtal med Almega.

– Det är jätteviktigt att vi får till ett centralt alkohol- och drogavtal. Ett sådant kollektivavtal reglerar säkerheten för den anställde i form av regler och rutiner i samband med alkohol- och drogtestning. Till exempel att utrustningen ska vara kvalitetssäkrad och att personerna som gör testerna, och laboratorierna som analyserar testerna, ska vara ackrediterade. Avtalet ska även reglera åtgärder vid upptäckt av alkohol- eller drogmissbruk, då arbetsgivaren har ett ansvar för behandling och rehabilitering, säger Lennart Jonsson, ombudsman på Sjöbefälsföreningen som leder förhandlingarna.

En referensgrupp har bildats med skärgårdsklubbarna som kommer att beröras av avtalet. Nästa förhandling med Almega är planerad i januari.

Till alla nyheter