Förberedelser inför avtalsrörelsen

2022-11-17

Nästa år är det avtalsrörelse. För att förbereda sig i god tid samlades styrelsen med företrädare för alla klubbar för att diskutera vilka yrkanden som ska drivas.

– Avtalskonferensen har varit väldigt givande med många bra diskussioner, säger Sjöbefälsföreningens vd Oscar Lindgren.

Avtalskonferensen inleddes av vd Oscar Lindgren som berättade om tidigare avtalsrörelser och hur läget ser ut på arbetsmarknaden just nu. Parterna i industrin brukar vara först ut och värdet på avtalet som de tecknar kallas ”märket” och är normerande för resten av arbetsmarknaden. Eftersom Sjöbefälsföreningens avtal går ut före industrins avtal, 31 december för skärgårdstrafiken och 31 januari för Storsjöavtalet, så brukar avtalen prolongeras, det vill säga förlängas, i sju dagar i taget tills industrin har kommit överens och märket är satt.

På avtalskonferensen gick deltagarna igenom Sjöbefälsföreningens tidigare yrkanden och diskuterade dessa. Även de motioner från kongressen som hänvisats till avtalskonferensen diskuterades samt vilka nya yrkanden som ska tillkomma. Till slut enades alla om en lista som nu kommer att läggas fram för styrelsen, som gör den slutliga prioriteringen inför förhandlingarna med arbetsgivarna Almega och Sarf. Den 31 mars 2023 går industriavtalet ut och då ska industrins parter vara klara med ett nytt avtal och märket vara satt.

Till alla nyheter