Blå Tillväxt har träffat försvarsutskottet

2021-12-15

Blå Tillväxt har träffat försvarsutskottets vice ordförande Niklas Karlsson och pratat om sjöfartens betydelse. Med på mötet var Sjöbefälsföreningens vd Mikael Huss och Svensk sjöfarts vd Anders Hermansson samt Maria Lönn, politisk sekreterare i försvarsutskottet.

Till alla nyheter