Arbetsbristförhandlingarna i Viking Line avslutade

2021-05-10

I början av mars varslade Viking Line både befäl och manskap på Viking Cinderella. För befälen rörde det sig då om 12 tjänster inom intendenturen. Nu är arbetsbrisförhandlingarna avslutade och Sjöbefälsföreningen har lyckats få ner antalet som drabbas av arbetsbristen till 5 befäl.
– Vi är naturligtvis ledsna att vi inte kunde få ner antalet uppsägningar till noll men det var tyvärr inte möjligt i dessa tider och under rådande omständigheter. Arbetsbristen skedde trots att vi in i det längsta hyste hopp om att nuvarande avtal om korttidspermittering skulle kunna räcka för att undvika uppsägningar, säger Lennart Jonsson, ombudsman på Sjöbefälsföreningen.
Även om situationen nu ser ljusare ut när vaccinationerna har kommit igång så råder det fortfarande en stor osäkerhet om situationen efter den 30 juni då de nuvarande stöden upphör. Osäkerheten handlar i första hand om passagerartillströmningen, gränsöverskridande regler samt eventuellt fortsatta statliga stöd. 
Mer information har gått ut lokalt till medlemmarna i Viking Rederi AB. Om du är berörd och har fler frågor så hör gärna av dig till den lokala klubben eller till Sjöbefälsföreningen centralt. 
 

Till alla nyheter