Sjöfartsseminarium i Almedalen

Almedalen, Visby
05 juli, kl: 13:00 - 13:45

Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?
Arrangör: Blå Tillväxt (Sjöbefälsföreningen, Seko Sjöfolk och Föreningen Svensk Sjöfart)

Datum och tid: 5/7 2022 13:00 – 13:45

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Cirka 90 procent av alla varor till och från Sverige transporteras via sjöfart och ett normalår reser 30 miljoner passagerare med fartyg. Den svenskflaggade handelsflottan har under flera år minskat och är nu på bristningsgränsen. Hur påverkas Sveriges ekonomi och försörjningsberedskap av att antalet svenskflaggade fartyg nu är nere på ett minimum? Vill riksdagspolitikerna se en ökning av handelsflottan och hur ska det gå till? Vilken sjöfartspolitik vill framtidens finanspolitiker se? Vad vill branschen se för lösningar? Välkommen till årets sjöfartsdebatt!

Medverkande:

Pia Berglund, Director Regulatory Affairs, Einride
Jessica Thunander, Riksdagsledamot, Trafikutskottet, Vänsterpartiet
Daniel Bäckström, Riksdagsledamot, Försvarsutskottet, Centerpartiet
Helena Gellerman, Riksdagsledamot, Trafikutskottet, Liberalerna
Janine Alm Ericsson, Riksdagsledamot, Finansutskottet, Miljöpartiet

Till alla evenemang