Aktuellt

2020-04-17

Uppdatering om läget fredag den 17 april

Uppdatering om läget fredag den 17 april

Uppsägningar i Eckerö-Birka och Stena

Förhandlingarna om uppsägningar i Eckerö-Birka är nu avslutade och arbetsgivaren har tyvärr valt att säga upp samtliga befäl. Sjöbefälsföreningen fick igenom en förlängd uppsägningstid för de mest utsatta, det vill säga de med kortast uppsägningstid.

Läs mer »
2020-04-17

Forskningsprojekt söker kvinnliga sjöfarares erfarenheter

Forskningsprojekt söker kvinnliga sjöfarares erfarenheter

Sjöbefälsföreningen är en del av det branschgemensamma arbetet Vågrätt för att förbättra arbetsmiljön ombord. REDO-projektet, som är en del av Vågrätt, söker svar på frågor om vilka hinder och framgångsfaktorer som kvinnor stött på under sitt liv, innan och ombord. 
Är du kvinna och jobbar ombord eller har jobbat ombord så är dina erfarenheter en viktig del i arbetet framåt. REDO (Recruitment equaility and diversity oppertunities) drivs av Sjöfartsverket och RISE. Enkäten tar 10-15 minuter att fylla i.

Läs mer »
2020-03-31

Gå med i a-kassan idag!

Gå med i a-kassan idag!

Regeringen har föreslagit en ändring av reglerna för att kunna få ut ersättning från a-kassan. Reglerna har tidigare varit att du måste ha varit medlem i tolv månader för att kunna få ersättning från a-kassan. Men enligt regeringens nya förslag ska detta ändras till tre månader. Kravet på arbetad tid sänks från 80 timmar i månaden under ett halvår, till 60 timmar i månaden under ett halvår. Det gör att de som riskerar att bli uppsagda, och som inte redan är med i a-kassan, kan gå med nu och förhoppningsvis hinna jobba tre månader för att på så sätt kvalificera sig för ersättning.

Läs mer »
2020-03-30

Öppet brev till Skatteverket

Öppet brev till Skatteverket

Sjöbefälsföreningens VD Mikael Huss har skrivit ett öppet brev till Skatteverket för att belysa problematiken som kan uppstå med skattefriheten för vissa sjömän när avlösningssystemen inte fungerar.

Läs mer »
2020-03-26

Uppdatering om läget torsdag den 26 mars

Uppdatering om läget torsdag den 26 mars

Utbrottet av Corona har slagit hårt mot sjöfartsbranschen. Sjöbefälsföreningen gör allt vi kan för att hjälpa våra medlemmar och mildra effekterna och rädda jobben. Här nedan följer en uppdatering om läget den 26 mars:

Ett centralt permitteringsavtal har tecknats med Almega. Vi har även tagit fram en mall för lokala överenskommelser. Det innebär att förhandlingar om lokala permitteringsavtal i skärgårdsbranschen kan starta.

Läs mer »
2020-03-25

Uppdatering om läget onsdag den 25 mars

Uppdatering om läget onsdag den 25 mars

Utbrottet av Corona har slagit hårt mot sjöfartsbranschen. Sjöbefälsföreningen gör allt vi kan för att hjälpa våra medlemmar och mildra effekterna och rädda jobben. Här nedan följer en uppdatering om läget den 25 mars:

Tre lokala permitteringsavtal har tecknats, i Eckerö-Birka, Viking Line och Tallink Silja. I dessa rederier pågår just nu förhandlingar om hur permitteringsavtalen ska fungera i praktiken. Eckerö-Birka har varslat hela sin personal på M/S Birka Stockholm och M/S Eckerö. Totalt berörs cirka 110 befäl. Varselöverläggningar kommer att inledas imorgon, torsdag.

Läs mer »
2020-03-25

Information till dig som har blivit varslad

Information till dig som har blivit varslad

På grund av det pågående Corona-utbrottet har sjöfarten hamnat i en svår situation och många av färjerederierna har det tufft just nu. Stena Line har varslat 950 anställda, varav 150 är befäl. Här nedan följer information om vad ett varsel innebär.

Läs mer »
2020-03-25

ITF:s öppna brev från världens sjömän

ITF:s öppna brev från världens sjömän

ITF har publicerat ett öppet brev från världens sjömän om vikten av att gränserna hålls öppna för att av- och påmönstringar ska kunna fungera:

"Ninety per cent of the world’s goods are transported by sea. On any given day, there are more than 1.6 million seafarers working onboard 70,000 vessels worldwide. These men and women are transporting cargo and goods essential to businesses and people’s everyday lives that will sustain communities through the coronavirus pandemic.

Läs mer »
2020-03-23

Uppdatering om läget måndag den 23 mars

Uppdatering om läget måndag den 23 mars

Utbrottet av Corona har slagit hårt mot sjöfartsbranschen. Sjöbefälsföreningen gör allt vi kan för att hjälpa våra medlemmar och mildra effekterna och rädda jobben. Här nedan följer en uppdatering om läget den 23 mars:

I fredags tecknade Sjöbefälsföreningen ett centralt permitteringsavtal med Sarf, Sjöfartens arbetsgivareförbund. Just nu pågår förhandlingar om lokala överenskommelser med många av färjerederierna. Förhandlingar pågår även med Almega om ett centralt permitteringsavtal. Varselförhandlingarna i Stena Line fortsätter.

Läs mer »

Sidor