Aktuellt

2020-10-23

Tallink Silja varslar samtliga ombordanställda

Tallink Silja varslar samtliga ombordanställda

Tallink Silja meddelade igår, torsdag den 22 oktober, att de varslar samtliga ombordanställda i fartygen M/S Silja Symphony och M/S Galaxy. Totalt rör det sig om cirka 500 anställda, varav cirka 130 befäl. 
Detta sker nu trots att Sjöbefälsföreningen in i det längsta hyste hopp om att ett lokalt avtal om arbetstidsförkortning/löneminskning istället skulle kunna tillämpas för samtliga för att undvika just varsel om uppsägningar. 

Läs mer »
2020-10-09

VÅGRÄTT öppet möte i regi av Sjöfartsverket

VÅGRÄTT öppet möte i regi av Sjöfartsverket

Vågrätt är ett branschövergripande samarbete inom sjöfartsbranschen, som Sjöbefälsföreningen är delaktig i. Vågrätt arbetar för en arbetsmiljö i världsklass med jämställdhet och likabehandling genom kultur, struktur, kunskap och kommunikation. Nu bjuder Vågrätt in till onlinemöte under v.45. Se inbjudan nedan:

Läs mer »
2020-09-22

Information till dig som blivit uppsagd

Information till dig som blivit uppsagd

Till dig som bor i Sverige

För dig som har blivit uppsagd finns det några saker du måste göra. Här följer en lista:
1. Skriv in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Detta kan du göra antingen digitalt eller genom att besöka Arbetsförmedlingen. Tänk på att det är mycket viktigt att du gör detta din första arbetslösa dag då det påverkar ersättningen från a-kassan.
2. Om du är medlem i en a-kassa så ska du ansöka om ersättning hos den a-kassa du är medlem i. Tänk på att a-kassan behöver ett arbetsgivarintyg, som du får från din arbetsgivare.

Läs mer »
2020-09-07

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse

Sök bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse

För den som är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp finns det nu möjlighet att söka bidrag från Herman och Sigrid Nyléns stiftelse. Fonden lämnar understöd till befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Fonden kan även lämna bidrag till pensionerade fartygsbefäl, efterlevande till fartygsbefäl samt studerande på sjöfartshögskolorna, såväl nautiker som tekniker, som av olika skäl har ansträngd ekonomi. Ansökan måste ha kommit in till föreningen senast den 1 oktober.

Läs mer »
2020-08-31

Välkommen på medlemsmöte!

Välkommen på medlemsmöte!

Inför kongressen i december kommer Sjöbefälsföreningen att hålla medlemsmöten. På grund av Corona kommer inga fysiska möten att hållas utan de ersätts av tre digitala möten som motsvarar de tre fysiska mötena som skulle ha hållits i Stockholm, Göteborg och Helsingborg/Malmö. Det finns dock inget som hindrar att man deltar i vilket möte man vill, oavsett var man bor. Mötena kommer att hållas vid följande tider:

Möte 1 – ”Stockholmsmötet”
Tisdag den 27 oktober kl 10.00

Möte 2 – ”Göteborgsmötet”
Torsdag den 29 oktober kl 13.00

Läs mer »
2020-08-31

Nytt nyhetsbrev från Vågrätt

Nytt nyhetsbrev från Vågrätt

Sjöbefälsföreningen är en del av nätverket Vågrätt, som jobbar för en arbetsmiljö i världsklass, med jämställdhet och likabehandling genom kultur, struktur, kunskap och kommunikation. Inom samarbetet arbetar organisationerna inom olika delprojekt för att driva arbetet framåt. Under 2019 skrev de grundande deltagarna under en avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass och nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling. Flera aktörer har även skrivit på "Letter of Support" och stödjer nu arbetet. Nu finns ett nytt nyhetsbrev ute.

Läs mer »
2020-08-20

Lottning av fjällstugor

Lottning av fjällstugor

Stuglottningen är nu avslutad och alla som har fått en stuga har meddelats om detta. Även de som tyvärr inte har fått någon stuga har blivit meddelade. Det kan dock komma en del återbud från de som har fått stugor. De veckor som är lediga kommer att släppas på vår hemsida den 18 september 2020 klockan 13.00. Där gäller först till kvarn. Det kan också hända att det kommer avbokningar längre fram. De kommer att släppas på hemsidan vartefter.

Läs mer »
2020-08-20

Sista chansen att skriva motioner!

Sista chansen att skriva motioner!

Kongressen, som skulle ha hållits i juni, är framflyttad till december. Det innebär även att motionstiden förlängdes. Men nu är det sista chansen att skicka in motioner till kansliet. En motion är en text som handlar om något du vill att föreningen ska jobba för de kommande fyra åren. Din motion måste vara inskickad senast den 7 september 2020 för att den garanterat ska tas upp på kongressen. På kongressen beslutas sedan om motionen ska bifallas, avslås eller om annan åtgärd ska tas.

Läs mer »

Sidor