Aktuellt

2017-05-24

Öppettider under Kristi Himmelsfärd

Öppettider under Kristi Himmelsfärd

Under Kristi Himmelsfärd stänger kansliet 12.30 på onsdagen den 24 maj. Torsdag den 25 maj och fredag den 26 maj är kansliet stängt. Det går alltid bra att maila till sbf@sjobefal.se. Mail som kommer in under helgdagarna läses dock inte förrän måndag veckan efter.

Sjöbefälsföreningen önskar en trevlig helg!

Läs mer »
2017-05-19

Nytt Storsjöavtal klart

Nytt Storsjöavtal klart

Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sarf, har träffat ett treårsavtal.

Avtalet sträcker sig från den 1 februari 2017 till den 31 januari 2020, med möjlighet till uppsägning för det tredje avtalsåret, om industriavtalet sägs upp. Löneökningen är 2,2 procent för 2017, 2 procent 2018 och 2,3 procent 2019. Sedvanliga tillägg och ersättningar räknas upp med motsvarande siffror.

Läs mer »
2017-04-08

Nytt skärgårdsavtal klart

Nytt skärgårdsavtal klart

Sjöbefälsföreningen har den 5 april undertecknat en överenskommelse med Almega avseende skärgårdsavtalen. Avtalet är treårigt med möjlighet att säga upp det sista året för omförhandling. 

I botten ligger teknikavtalet/industriavtalet, men vi har kommit överens om att under året försöka värdesätta våra respektive yrkanden för att antingen köpa, sälja eller byta med varandra. I praktiken så betyder det att vi räknar upp lönetariffer och tillägg med 2,2 procent från den 1 januari 2017.

Läs mer »
2017-03-15

Positiva besked i skattefrågor

Positiva besked i skattefrågor

För drygt en vecka sedan kom besluten från Skatterättsnämnden i de fall som Sjöbefälsföreningen har drivit och många av beskeden var till fördel för Sjöbefälsföreningens medlemmar.

– Det är väldigt positivt att de har kommit till de här slutsatserna, säger Sjöbefälsföreningens jurist Mats Johansson.

Läs mer »
2017-02-20

Sjöbefälsföreningen kommer till Sjölog

Sjöbefälsföreningen kommer till Sjölog

På torsdag den 23 februari kommer Sjöbefälsföreningen att finnas på plats på studentmässan Sjölog på Chalmers. Där kommer ni bland annat kunna träffa vår medlemsrådgivare Rebecka Fransson och vår ombudsman Lennart Jonsson, som kommer att svara på era frågor.

Läs mer »
2017-01-27

Ny ombudsman anställd

Ny ombudsman anställd

Sjöbefälsföreningen har anställt en ny ombudsman. Oscar Lindgren är nautikern som har erfarenhet från många olika arbetsplatser. Han finns på plats från den 1 februari.

Läs mer »
2017-01-27

Felaktig dom om sjöfartsstöd

Felaktig dom om sjöfartsstöd

I november förra året kom en dom från Förvaltningsrätten i Falun angående att Delegationen för sjöfartsstöd inte beviljat ett rederi sjöfartsstöd eftersom deras fartyg låg i hamn och väntade på uppdrag samt inte var fullt bemannat. Både Delegationen för sjöfartsstöd och Förvaltningsrätten i Falun anser att fartyget, under de aktuella perioderna, inte har använts i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden och att rederiet därför inte är berättigat till sjöfartsstöd. 

Läs mer »
2017-01-19

Förbättrat medlemserbjudande från SEB

Förbättrat medlemserbjudande från SEB

Det bolåneerbjudande som SEB lämnar till Sacoförbundens medlemmar förbättrades i november och ger en räntenedsättning på 0,5 procentenheter, mot tidigare 0,35 procentenheter. Detta är ett tak, vilket innebär att ytterligare räntenedsättning kan ges när individuella förutsättningar finns. När man ansöker om bolån är det viktigt att påtala att man är medlem i ett Sacoförbund, så att man kan dra nytta av rabatterbjudandet.

Läs mer om erbjudandet här.
 

Läs mer »

Sidor