Aktuellt

2019-05-15

Sista chansen att anmäla intresse för fjällstuga!

Sista chansen att anmäla intresse för fjällstuga!

Sista dagen för intresseanmälan till fjällstugorna för vintersäsongen 2019-2020 är den 31 maj. Alla kommer att få svar senast den 15 september. På grund av hög efterfrågan så lottas alla fjällstugorna för veckorna 52 och 1–16. Nytt för i år är att när du söker så kommer du att få ange förstahandsval och andrahandsval för att föreningen lättare ska veta vilka veckor du helst vill ha. Antalet önskade veckor är begränsade till totalt två förstahandsveckor och två andrahandsveckor.

Läs mer »
2019-05-15

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

Läs mer »
2019-04-09

Studiestipendiet höjs till 30 000 kronor

Studiestipendiet höjs till 30 000 kronor

Styrelsen i Sjöbefälsförbundets Stödfond har beslutat att ändra villkoren för utbetalning av stipendier till högskoleelever som efter årskurs två (det vill säga under årskurs tre och fyra) genomgår den fartygsförlagda delen av utbildningen. Minst ett års medlemskap gäller fortfarande för att kunna få del av stipendiet.

Läs mer »
2019-04-02

Kansliet stängt den 10 april

Kansliet stängt den 10 april

Den 10:e april kommer kansliet och växeln att hålla stängt efter lunch. Det innebär att vi svarar i telefon som vanligt mellan klockan 08.00-11.30. Efter det går det bra att maila till sbf@sjobefal.se. Mail som skickas efter 11.30 kommer att läsas nästkommande dag.

Läs mer »
2019-02-26

Är du vår nya ombudsman?

Är du vår nya ombudsman?

Sjöbefälsföreningens uppgift är att stötta våra medlemmar när de som mest behöver vår hjälp. Nu söker vi ytterligare en ombudsman som kan bistå oss i vår strävan att ge våra medlemmar det bästa stödet. Är det du?

Läs mer »
2019-01-23

Nya regler för stugbokning

Nya regler för stugbokning

Nu ändras reglerna för att hyra föreningens fjällstugor. Detta för att skapa ett lättare och rättvisare system för alla medlemmar. De viktigaste förändringarna är:

Läs mer »
2019-01-23

Nya löner i utlandsavtalet klara

Nya löner i utlandsavtalet klara

Sjöbefälsföreningen har kommit överens med Sarf om nya tarifflöner i utlands­av­talen. De nya nettolönerna kommer att höjas med 3,3 procent från och med den 1 februari 2019.

Läs mer »
2019-01-23

Dag-, kost-, och traktamentsersättningar för 2019

Dag-, kost-, och traktamentsersättningar för 2019

Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen och Seko har överenskommit om nya dag-, kost-, och traktamentsersättningar att gälla från och med 1 januari 2019 enligt nedan. Alla belopp är fullt ut skattepliktiga för den anställde.

Kostersättning 144 kr/dag
Såväl kost som logi för natt 1062 kr/dag
Resa logi för natt 520 kr/dag
Resa kost 545 kr/dag
Kort resa under 8 timmar 144 kr/dag

Läs mer »
2018-11-16

Nytt TAP-avtal tecknat

Nytt TAP-avtal tecknat

Sjöbefälsföreningen tecknade under gårdagen ett nytt TAP-avtal för filippinska befäl med SARF och AMOSUP. Avtalet innebär att lönerna höjs med 2,1 procent från och med den 1 januari 2019. I övrigt inga förändringar i de allmänna villkoren. De nya tarifferna kommer att komma upp på hemsidan inom kort.

Läs mer »

Sidor