6 mar
6 mars 2024, 10:55

Välkommen på medlemsmöte!

Möte

Inför kongressen i juni kommer Sjöbefälsföreningen att hålla tre medlemsmöten där alla medlemmar har möjlighet att delta för att diskutera inkomna motioner samt styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter. För att så många som möjligt ska kunna delta kommer mötena att hållas i tre olika städer:

Helsingborg den 20 mars kl 14.00
Stockholm den 25 mars kl 14.00
Göteborg den 26 mars kl 14.00

Om du vill delta på medlemsmötet så maila till sbf@sjobefal.se och skriv vilket av mötena du önskar delta i så återkommer vi med mer information.

Vi bjuder på fika och vi hoppas att vi ses!