12 jan
12 januari 2024, 13:32

Studiestipendiet måste sänkas

Skriv en motion

Sjöbefälsföreningens styrelse har varit tvungna att fatta det tråkiga beslutet att minska studiestipendiet för föreningens studerandemedlemmar. Detta beror på att Sjöbefälsföreningens Stödfond endast får dela ut avkastningen, som tyvärr sjunkit de senaste åren. Stipendiet kommer att sänkas från 200 kronor per praktikdag till 100 kronor per praktikdag. Detta innebär att varje studerandemedlem maximalt kan få 15 000 kronor istället för 30 000 kronor.

– Det känns jättetråkigt att behöva gå ut med det här beslutet och jag vet att varje krona räknas när man är student. Men vi kan inte dela ut mer än själva avkastningen. Våra regler är väldigt tydliga, vi får inte ta av grundkapitalet. Det beror på att pengarna ska räcka i många år framöver för att kunna bidra till stipendier till studenter även i framtiden, säger Lennart Jonsson, vd för Sjöbefälsföreningen.

Det nya beslutet träder i kraft den 1 april 2024. Praktikperioder som påbörjas innan dess kommer att få den högre summan under hela praktikperioden.