13 feb
13 februari 2024, 08:30

Sjöbefälsföreningen skriver debattartikel om Gotlandstrafiken

DG

När Trafikverket öppnar upp för att fartyg från alla EU-flaggor ska kunna köra Gotlands­trafiken är det problematiskt ur flera aspekter. Det skriver Sjöbefäls­föreningen och Seko sjöfolk en debattartikel i SvD.

"Trafiken till och från Gotland är av stor betydelse framförallt för de boende på Gotland, men även övriga Sverige är beroende av att det finns en säker förbindelse speciellt i händelse av kris eller krig. Därför är Trafikverkets villkor i den pågående upphandlingen av Gotlands­trafiken så obegripliga. I stället för att kräva svensk flagg på fartygen som trafikerar denna strategiskt viktiga ö så går Trafikverket åt andra hållet och öppnar upp för att fartyg från alla EU-flaggor ska kunna köra trafiken.

Detta är problematiskt ur flera aspekter. Förutom den rent uppenbara, att det är bra om kritisk svensk infrastruktur kontrolleras av svenska företag och bemannas med svenska sjömän, så handlar det också om en sådan sak som att svensk­flaggade fartyg är de enda som Försvars­makten kan skydda på internationellt vatten."

Klicka här för att läsa hela debattartikeln.