14 mar
14 mars 2024, 09:25

Nya avtal tecknade för isbrytarna

Isbrytaren Atle

Igår kväll tecknades avtal för isbrytarna inför att Sjöfartsverket tar hem driften och bemanningen i juli i år. Inrangeringsavtalet tecknades mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, Seko-staten och OFR.

– Vi är inte nöjda med avtalet, men riskerna med att stå utan avtal vid övergången är större. Vi bedömer det här avtalet som ett bättre alternativ, säger Sandra Stens, förbundsjurist i Sjöbefälsföreningen som har medverkat i förhandlingarna.

 

I över ett års tid har förhandlingarna om ett nytt avtal för isbrytarna pågått. I dagsläget är driften och bemanningen av isbrytarna upphandlade och drivs av det privata rederiet Viking Supply Ships.

Det var i början på 2022 som Sjöfartsverket meddelade att de kommer att ta hem driften av isbrytningen på grund av det säkerhetspolitiska läget i Östersjön. Hösten 2022 inleddes lokala förhandlingar men strandade då parterna inte kom överens. De centrala förhandlingarna inleddes den 1 februari 2023. De största stötestenarna har varit att arbetstagarna kommer att behöva flytta från privata till statliga avtal, vilket innebär att de måste byta pensionssystem och tappar förtidspensionen ITP Sjö samt redarskyddad tid och loss of licence. Även tarifflöner har varit en viktig del, då staten har individuell lönesättning.

– Det har varit långa och tuffa förhandlingar och parterna har stått långt ifrån varandra. Vi har kämpat med att hitta en gemensam bild av vad verksamheten behöver. Sjöfartsverket har inte tidigare drivit isbrytningen i egen regi, säger Sandra Stens.

Trots att fackförbunden inte fick igenom alla sina krav valde parterna ändå att teckna ett avtal igår kväll. I det nya avtalet ingår en extra pensionsavsättning som fördelas på samtliga befäl med mer än ett års anställning som följer med i övergången. Dessutom har tarifflönerna säkrats, och delar av arbetstidsavtalet är bättre än det nuvarande.

– Sjöfartsverket sa när vi inledde förhandlingarna att det skulle bli likvärdiga avtal mot vad våra medlemmar har idag. I ljuset av det är vi inte nöjda, då vi inte tycker att det här avtalet gör tillräckligt för att kompensera förlusten av ITP Sjö, redarskyddad tid och loss of licence och vi förstår att det är något som våra medlemmar är besvikna över, säger Sandra Stens. Hon fortsätter:

– Med det sagt så ser vi ändå fördelar med att teckna det här avtalet, jämfört med att gå in i Sjöfartsverket utan avtal. Om vi inte hade undertecknat så hade det gamla avtalet gällt i ett halvår, fram till den 31 januari 2025, då alla centrala avtal löper ut. Men de förmåner som våra medlemmar har idag i form av ITP Sjö, Loss of licence och tarifflönesystemet hade försvunnit direkt utan kompensation. Med det här avtalet får medlemmarna i alla fall en extra pensionsavsättning och tarifflönesystemet är säkrat.

Det som nu är tecknat är ett centralt inrangeringsavtal och pensionsavtal. Dessutom har det tecknats lokala arbetstidsavtal, tariffavtal och polarexpeditionsavtal för Sjöfartsverket.

Det som inte har lösts är semesterfrågan, den kommer att förhandlas av de lokala parterna. Det finns dock ett medskick från de centrala parterna att samtliga arbetstagare har rätt till 34 semesterdagar.

– Nu är det upp till Sjöfartsverket att visa att de är en attraktiv arbetsgivare för att de ska kunna bemanna isbrytarna i framtiden, då de konkurrerar om personal med den privata sektorn.

Under nästa vecka kommer Sjöbefälsföreningen att hålla informationsmöte med medlemmarna på isbrytarna för att gå igenom de nya avtalen.