4 jun
4 juni 2024, 10:29

Nordiska Maskinbefälsfederationens vårmöte

NMF

Mellan den 15-17 april ägde Nordiska Maskinbefälsfederationen, NMF:s årliga vårmöte rum. NMF är ett forum för dialog mellan de sex nordiska ländernas fackföreningar för maskinbefäl. Där lyfts gemensamma frågor och fackförbunden samarbetar för att förbättra maskinbefälens arbetsförhållanden. Sjöbefälsföreningens ombudsman Karl Huss, som även är vice ordförande i federationen, var på plats i Danmark där mötet hölls denna gång.

Temat för mötet var "How international legislation can be influenced through its implementation both nationally and internationally". Under mötet talades det bland annat om hur man kan säkra kompetensutvecklingen när ny teknik implementeras och om hur säkerheten ombord kan påverkas av språkbarriärer. Mötet avslutades med ett besök på nybyggda Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) i Svendborgs hamn.

Klicka på länken nedan för att läsa det officiella pressmeddelandet från NMF. Det finns även en film från dagen.

Klicka här för att läsa mer