26 feb
26 februari 2024, 16:34

Kongressvalet är avslutat

Röstning

Valet av kongressombud till Sjöbefälsföreningens kongress i juni 2024 är nu avslutat. Sjöbefälsföreningens revisorer, som är rösträknare, har räknat rösterna och sammanställt resultatet.

Totalt har 30 personer valts till ordinarie kongressombud. Av dessa är 4 intendenturbefäl, 13 nautiska befäl och 13 tekniska befäl. Minst två kongressombud ska tjänstgöra i inrikes sjöfart respektive inom offentlig sjöfart.

De som har fått flest röster inom respektive kategori har utsetts till ordinarie kongressombud. Övriga är suppleanter. Om någon av de ordinarie ombuden inte har möjlighet att närvara vid kongressen så kallas den suppleant som fått flest röster.

Valresultatet finns att läsa för dig som är medlem och har loggat in. Klicka här för att logga in och se valresultatet.