4 jun
4 juni 2024, 10:36

Kongresshandlingarna finns nu att läsa

Kongresshandlingar

Mellan den 11-13 juni arrangeras Sjöbefälsföreningens kongress i Helsingborg. Kongressen är föreningens högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Under kongressen beslutas det om vilka frågor som föreningen ska driva under de kommande fyra åren. Våra medlemmar har även fått möjligheten att påverka genom att rösta fram ombud i kongressvalet och skicka in motioner.

På vår hemsida kan du som är medlem nu ta del av alla handlingar som kommer att behandlas på kongressen. Dokumentet Kongresshandlingar innehåller styrelsens rapporter, förslag på stadgeändringar och förslag på budget och medlemsavgifter. Där finns också de motioner som kommit in samt styrelsens yttranden över dessa. Dessutom ska alla verksamhetsberättelser och årsredovisningar för 2020-2023 behandlas på kongressen, även dessa hittar du där. Samt förra kongressprotokollet från 2020.

Dessa kan du läsa genom att logga in på Mina sidor och sedan klicka på "Kongresshandlingar".