11 jun
11 juni, 10:00 - 13 juni, 16:00

Kongress 2024

default image

Sjöbefälsföreningens nästa kongress kommer att hållas den 11-13 juni 2024 i Helsingborg. Kongressen är Sjöbefälsföreningens högsta beslutande organ och där fattas bland annat beslut om föreningens inriktning, ekonomi, styrelsens ansvarsfrihet och vilka frågor föreningen ska driva framöver. På kongressen väljs också styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och övriga funktioner.

Klicka här för att läsa mer om kongressen.