Styrelsen

Oscar Lindgren,
verkställande direktör SBF och SBF-O 

Mats Högblom,
ordförande, teknisk chef Wallenius

Jan Häggblom,
förste vice ordförande, köksmästare Tallink Silja

Annelie Hamberg,
andre vice ordförande, styrman i Destination Gotland

Sandro Chiesi,
1e fartygsingenjör Stena Line

Monica Rönnqvist,
1e fartygsingenjör Tallink Silja

John Borgman,
teknisk chef ForSea

Claes Bacos Eriksson,
teknisk chef Stena Roro

Per Hammarkvist,
befälhavare, Blidösundsbolaget

Kenneth Toresson,
befälhavare Färjerederiet/Trafikverket

Patrik Fjällström, 
nautiker Wallenius

Per Ringbom,
styrman Eurovik shipping

Mikael Johansson,
restaurangservicechef i Stena Line