Studiestipendium

Sjöbefälsföreningens stödfond har beslutat att erbjuda ett stipendium till studenter som fullgör fartygsförlagd utbildning. Efter avslutad vårtermin i årskurs 2 kan studenter vid sjöingenjörs- och sjökaptensprogrammen i Sverige ansöka om stipendium. Om en stor del av praktiken schemaläggs till årskurs 2 kan delar av studiestipendiet delas ut redan under årskurs 2. Den del som kan utbetalas under årskurs två begränsas dock till maximalt 50 dagar. Stipendiet är satt till 200 kronor per omborddag, med ett maximibelopp på 30 000 kronor per elev. En av förutsättningarna är att man varit medlem i minst ett år före praktiken.

Elever vid Intendenturbefälsutbildningen i Kalmar kommer att kunna få ett studiestipendium som kommer att fastställas när Sjöbefälsföreningen får kännedom om praktikperioderna.

Klicka här för att ladda hem ansökningsblanketten