Medlemsinformation

Autogiro

Vill du betala din medlemsavgift via autogiro så kan du ladda ner blanketten här.

Ändra dina medlemsuppgifter

Om du vill ändra dina uppgifter kan du göra det på länken nedan. Klicka i rutan "Jag är befintlig medlem", fyll i för- och efternamn samt e-post, personnummer och de uppgifter som ska ändras.

Ändra dina uppgifter här

Stipendieansökan

Sjöbefälsföreningen erbjuder studerandemedlemmar som genomgår den fyraåriga utbildningen ett stipendium på 3750 kronor i månaden under viss ombordpraktik. Här kan du ladda ned stipendieansökan.

Arbeta i annat EU/EES-land

Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) har gett ut en broschyr med viktig information för alla som är intresserade av att arbeta i ett annat EU/EES-land. Läs den här.

Konfliktersättning

Medlemmar som är uttagna i konflikt har rätt till konflikersättning för den tid där arbetsgivaren gör ett löneavdrag för att ni deltar i konflikten. Ersättningen utgör månadslönen minus preliminärskatteavdraget. Ni behöver förutom ansökningsblanketten bifoga senaste löneavräkningen.

Ladda ner blanketten här