Anställning & avtal

Här hittar du alla avtal som Sjöbefälsföreningen har, de ligger under fliken Avtal. Under fliken Anställning hittar du övrig information som rör din anställning.