Avtal & lönebilagor

Centrala avtal

Intendenturbefäl

Endestyrmansavtal

Endestyrmansavtal
2016-08-25 Endestyrmansavtal

Utökad ordinarie arbetstid för styrmän

Tekniskt befäl

Ensamt maskinbefäl

Ensamt maskinbefäl
2016-08-25 Ensamt maskinbefäl

Färjeavtal – Intendenturefäl

Färjeavtal 2017
2017-06-21 Färjeavtal 2017

Färjeavtal – Nautiskt befäl

Färjeavtal 2017
2017-06-21 Färjeavtal 2017

Färjeavtal – Tekniskt befäl

Färjeavtal 2017
2017-06-21 Färjeavtal 2017

Lönebilagor