Omvärldsbevakning

2018-03-08

Flest tillbud till sjöss sedan 2007

Fritidsbåtar i topp - här är den vanligaste orsaken

Under 2017 uppgick antalet sjöräddningsinsatser till 1208, vilket är en ökning från...

2018-03-06

Vill se skärpt styrning av affärsverk

Informationen om hur regeringen styr Luftfartsverket och Sjöfartsverket är för knapphändig, anser Riksrevisionen. Enligt revisorerna behövs...

Sidor