Nyheter från SBF

Välkommen på facklig grundkurs!

160930 Den 16-18 november kommer den fackliga grundkursen att hållas på Nordic C Hotel i Stockholm. Kursen innehåller allt från den lagstiftning som berör de ombordanställda, deras kollektivavtal och försäkringar samt förhandlingsträning genom spel. Alla medlemmar är välkomna, både fackliga nybörjare och de som tidigare gått kursen. Sjöbefälsföreningen står för logi, måltider och resekostnader. Kursen startar klockan 10 den 16 november och avslutas klockan 15 den 18 november. Anmälan sker till Sjöbefälsföreningens kansli på 08-518 356 00 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast den 2 november.

Riksdagen sa ja till svensk tonnageskatt

160929 Riksdagen beslutade den 28 september om att införa tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten, från och med den 1 januari 2017. Beslutet har föregåtts av många års utredningar innan regeringen slutligen lämnade sin proposition till riksdagen i maj 2016. Under sommaren godkände EU-kommissionen det svenska systemet för tonnageskatt.

– Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. Erfarenheter från övriga sjöfartsnationer i Europa visar tydligt att införandet av tonnageskatt brutit deras nedåtgående trend.

Sjöbefälsföreningen söker ny ombudsman

160923 För att bredda och behålla kompetensen inom organisationen söker Sjöbefälsföreningen en ny ombudsman. Önskemål är en färdigutbildad sjöingenjör med intresse för fackliga frågor. Stationeringsort är Stockholm och tjänsten är en tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning. Ansökningar behandlas löpande.

För att se hela annonsen, klicka här.

Ja till tonnageskatt från kommissionen

160823 Det blev till slut ja till svensk tonnageskatt från EU-kommissionen. I juli var Sjöbefälsföreningen i Bryssel tillsammans med Seko sjöfolk och Svensk sjöfart för att övertyga kommissionen om vikten av svensk tonnageskatt.
– En enig näring fick till slut gehör. Vi är mycket glada att EU sagt ok till Sveriges förslag till tonnageskatt. Förhoppningsvis har både EU och Sverige lyssnat då sjöarbetsmarknadens parter ställt upp och gemensamt drivit denna fråga, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen.

Avtalskonferens i september

160818 Den 13-14 september hålls en avtalskonferens på Sjöfartshotellet i Stockholm. Alla klubbordförande och fackliga förtroendemän är välkomna att delta för att diskutera förutsättningarna inför den kommande avtalsrörelsen. Kallelse har skickats ut separat. Har du inte fått någon kallelse och vill delta så hör av dig till kansliet på 08-518 356 00 eller maila till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sista anmälningsdagen är 5 september.

Sjöbefälsföreningen träffar EU-kommissionen

160713 Igår var Sjöbefälsföreningen, tillsammans med Seko sjöfolk och Svensk sjöfart, i Bryssel för att träffa EU-kommissionen och övertyga dem om vikten av en svensk tonnageskatt. Vår uppfattning efter mötet är att det finns ett genuint intresse i frågan och att vårt möte, fört i positiv anda, kan hjälpa till med att få fram en lösning under juli/augusti. Vi hoppas på ett positivt besked innan juli månads utgång eller senast i augusti för att kunna få ett beslut i Sveriges riksdag i september och en ny beskattning för den svenska sjöfarten den 1 januari 2017!

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium

2016

Facklig grundkurs
16-18 november
Stockholm

Styrelsemöte
6-7 december
Stockholm
 

Styrelsemöte
14-15 mars
Stockholm

SB6 16 mini

Ny ombudsman - nätet2

101448 Vi f rs krar din l n

alt

job2sea

ptk 160x60

piracy

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-518 356 00 Epost: sbf@sjobefal.se
© Sjöbefälsföreningen 2016 Webredaktör Sofi Cederlöf - sofi.cederlof@sjobefal.se