Omvärldsbevakning

2017-12-04

Tre rederier flaggar svenskt igen

Den svenska handelsflottan har under flera år stadigt krympt. Mellan åren 2001 och 2017 minskade antal fartyg från 254 till 89. Men...

Sidor