Nytt Storsjöavtal klart

2017-05-19

Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sarf, har träffat ett treårsavtal.

Avtalet sträcker sig från den 1 februari 2017 till den 31 januari 2020, med möjlighet till uppsägning för det tredje avtalsåret, om industriavtalet sägs upp. Löneökningen är 2,2 procent för 2017, 2 procent 2018 och 2,3 procent 2019. Sedvanliga tillägg och ersättningar räknas upp med motsvarande siffror.

Sjöbefälsföreningens VD Mikael Huss är nöjd med resultatet trots att det från början fanns över 40 punkter på parternas yrkandelistor. Under förhandlingarnas gång krympte antalet yrkanden till att slutligen endast resultera i lönejusteringar samt två arbetsgrupper.

– Eftersom vår arbetsgivarpart, genom sin anslutning till Svenskt Näringsliv, är låsta kring ramarna från det så kallade Industriavtalet fanns ingen riktig möjlighet till reella förhandlingar. Med den svenska modellen, där framför allt motparten är låst, kommer förhandlingarna aldrig upp i någon riktig temperatur. Detta har gjort att i stort sett alla yrkanden försvunnit på vägen, säger Mikael Huss.

– Sjöfarten befinner sig för närvarande i ett mycket känsligt läge, fortsätter han, och jag tror det är bra med en lång avtalsperiod för att parterna i lugn och ro ska kunna koncentrera sig på att bygga upp en stark svensk handelsflotta.

Löneökningen kommer att betalas ut retroaktivt från den 1 februari så snart som möjligt. För den som har slutat sin anställning under perioden 1 februari-31 maj och vill begära lönejustering, måste det göras senast den 31 augusti 2017.

Två arbetsgrupper kommer att tillsättas, dels en som ska se över befattningarna eltekniker och elektroingenjör, vars nuvarande avtalstexter hänvisar till 30–40 år gamla utbildningar. Och dels en som ska undersöka möjligheten att underlätta för sjöbefäl att få klass II-behörighet.

Uppgörelsen gäller Storsjöavtalen, Fartyg med passagerarcertifikat, Hamnbogseravtalen och Europaavtalen. Parterna är också överens om att justera samtliga enhetslöneavtal samt utlandsavtalen (de så kallade INT-avtalen).

Till alla nyheter