Nytt skärgårdsavtal klart

Annons:
Klicka här för att komma till platsannons på Rederi AB Veritas webb

2017-04-08

Sjöbefälsföreningen har den 5 april undertecknat en överenskommelse med Almega avseende skärgårdsavtalen. Avtalet är treårigt med möjlighet att säga upp det sista året för omförhandling. 

I botten ligger teknikavtalet/industriavtalet, men vi har kommit överens om att under året försöka värdesätta våra respektive yrkanden för att antingen köpa, sälja eller byta med varandra. I praktiken så betyder det att vi räknar upp lönetariffer och tillägg med 2,2 procent från den 1 januari 2017.

Vi ska under året göra försök att få igenom våra yrkanden och även se vad som kan göras med Almegas yrkanden. Klarar vi detta så får förhandlingsresultatet visa vad det blir kvar av löneutrymmet, det vill säga hur mycket som kommer att läggas på lönerna under 2018. Klarar vi inte detta så kommer lönetarifferna att justeras med 2,0 procent från den 1 januari 2018.

2019 har vi samma option som för år 2018 avseende möjligheter att köpa, sälja eller byta yrkanden med varandra, men också en möjlighet att säga upp avtalet för omförhandling. Detta kräver dock att industriavtalet sägs upp. Om industriavtalet inte sägs upp kommer vårt avtal att fortsatt gälla hela 2019. Om vi inte kommer överens om något annat så kommer lönetarifferna att justeras med 2,3 procent från den 1 januari 2019.

Vi har räknat fram lönetariffer för år 2017, de kommer inom kort att läggas ut på hemsidan. Däremot kommer vi att vänta med att presentera 2018 och 2019 års lönetariffer eftersom förutsättningarna kan ändras under perioden.

Till alla nyheter