Trygghetsrådet

Du som har fyllt 40 år och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan få avgångsersättning, AGE. För att få AGE ska du ha arbetat mer än fem år sammanhängande i ett företag som är anslutet till TRR. AGE kompletterar a-kassa och innebär att du totalt får cirka 70 procent av lönen under de sex första månaderna och därefter cirka 50 procent. Du som inte är medlem i a-kassan får också AGE och den beräknas då på samma sätt som om du hade haft a-kassa.

För mer info ring Trygghetsrådet tel: 020-877 877 eller gå in på www.trr.se