Omvärldsbevakning

2022-05-05

Riksdagen vill ha översyn av tonnageskatten

Ett steg mot ”tonnageskatt 2.0” tas nu av Riksdagen som beslutar om tillkännagivande gällande en översyn av tonnageskatten.<br/><br/>, det vill säga Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, länge har poängterat vikten av att tonnageskattesystemet utvecklas och

2022-05-05

Smarta lösningar blev belönade

Under torsdagen arrangerade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus årets belöningsdag på Hotell Hasselbacken i Stockholm, det på stiftelsens 50- ...

2022-05-04

Avtal klart mellan sjöfacken och Nordic Jetline

Nya Åland 04.05.2022 07:55<br/><br/>m/s Skiftet.

I Sjöfartsbranschens fackförbund ingår Finlands Maskinbefälsförbund, Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands Sjömans-Union.

Sidor