Omvärldsbevakning

2020-03-17

Hamnavgiften halveras

För att säkra transporter av varor och gods i Östersjön, sänker Stockholms hamnar hamnavgiften i bolagets samtliga tre hamnar.

Sidor