Omvärldsbevakning

2022-05-11

Fokus på grön sjöfart under statsbesök

Den 4 maj besökte H.K.H. Kronprinsessan Victoria, H.K.H Prins Daniel och H.K.H. Kronprins Haakon av Norge Göteborg för att prata om grön ...<br/><br/>Oceanbird-konceptet från Svensk Sjöfarts medlem Wallenius Marine AB. I samband med besöket intervjuades Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson

2022-05-11

Juicetransporter flyttas från land till sjö

Finländska Rederi Ab Nathalie bygger om torrlastaren Marilie till juice-carrier för en långtidscharter till JuiSea Shipping.<br/><br/>kubikmeter, men behåller status som torrlastfartyg, säger Antti Partanen till Sjöfartstidningen.

– I första skedet blir det två större och

2022-05-11

”Finansiera isbrytarna via nationella planen”

Efter att Ryssland anföll Ukraina förändrades det säkerhetspolitiska läget, vilket måste återspeglas i den nationella infrastrukturplanen. ...<br/><br/>av Trafikverket. För isbrytning finns ingen anslagsfinansiering, trots att sjöfarten är ett politiskt prioriterat trafikslag.”

Man skriver

Sidor